معنی و ترجمه کلمه شباهت خانوادگى به انگلیسی شباهت خانوادگى یعنی چه

شباهت خانوادگى

homophyly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها