معنی و ترجمه کلمه شباهت ریایى به انگلیسی شباهت ریایى یعنی چه

شباهت ریایى

simulacrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها