معنی و ترجمه کلمه شبه سل به انگلیسی شبه سل یعنی چه

شبه سل

pseudotuberculosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها