معنی و ترجمه کلمه شبکه با خطوط استیجارى به انگلیسی شبکه با خطوط استیجارى یعنی چه

شبکه با خطوط استیجارى

leased line network

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها