معنی و ترجمه کلمه شبکه دار کردن داراى نرده و پنجره آهنى کردن به انگلیسی شبکه دار کردن داراى نرده و پنجره آهنى کردن یعنی چه

شبکه دار کردن داراى نرده و پنجره آهنى کردن

grate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها