معنی و ترجمه کلمه شبیه توت به انگلیسی شبیه توت یعنی چه

شبیه توت

berrylike

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها