معنی و ترجمه کلمه شبیه حمله به انگلیسی شبیه حمله یعنی چه

شبیه حمله

hysterogenic
hysteroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها