معنی و ترجمه کلمه شبیه خوارپوست دریایى به انگلیسی شبیه خوارپوست دریایى یعنی چه

شبیه خوارپوست دریایى

echinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها