معنی و ترجمه کلمه شبیه ریشه به انگلیسی شبیه ریشه یعنی چه

شبیه ریشه

rhizome
rooty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها