معنی و ترجمه کلمه شبیه سازى به انگلیسی شبیه سازى یعنی چه

شبیه سازى

computer simulation
dramaturgy
imagery
simulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها