معنی و ترجمه کلمه شبیه سهم یا تیر و کمان به انگلیسی شبیه سهم یا تیر و کمان یعنی چه

شبیه سهم یا تیر و کمان

sagittal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها