معنی و ترجمه کلمه شبیه غاز به انگلیسی شبیه غاز یعنی چه

شبیه غاز

goosey
goosy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها