معنی و ترجمه کلمه شبیه فلز برنج به انگلیسی شبیه فلز برنج یعنی چه

شبیه فلز برنج

brassily

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها