معنی و ترجمه کلمه شبیه قطعه کوچکى از چیزى به انگلیسی شبیه قطعه کوچکى از چیزى یعنی چه

شبیه قطعه کوچکى از چیزى

lobular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها