معنی و ترجمه کلمه شبیه قلیا به انگلیسی شبیه قلیا یعنی چه

شبیه قلیا

alkaloid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها