معنی و ترجمه کلمه شبیه مجسمه به انگلیسی شبیه مجسمه یعنی چه

شبیه مجسمه

sculpturesque
statuesque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها