معنی و ترجمه کلمه شبیه محور فرعى به انگلیسی شبیه محور فرعى یعنی چه

شبیه محور فرعى

sympodium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها