معنی و ترجمه کلمه شبیه نمونه به انگلیسی شبیه نمونه یعنی چه

شبیه نمونه

typal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها