معنی و ترجمه کلمه شبیه نوک پستان به انگلیسی شبیه نوک پستان یعنی چه

شبیه نوک پستان

teat

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها