معنی و ترجمه کلمه شبیه کلیه به انگلیسی شبیه کلیه یعنی چه

شبیه کلیه

reniform

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها