معنی و ترجمه کلمه شخص تیزبین به انگلیسی شخص تیزبین یعنی چه

شخص تیزبین

perspicacity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها