معنی و ترجمه کلمه شخص متحمل به انگلیسی شخص متحمل یعنی چه

شخص متحمل

tolerant
tolerantly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها