معنی و ترجمه کلمه شرایط مطلوب به انگلیسی شرایط مطلوب یعنی چه

شرایط مطلوب

desirability


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها