معنی و ترجمه کلمه شرکت کردن به انگلیسی شرکت کردن یعنی چه

شرکت کردن

partake
participate
participation
partook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها