معنی و ترجمه کلمه شریانى کردن به انگلیسی شریانى کردن یعنی چه

شریانى کردن

arterialize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها