معنی و ترجمه کلمه شسته و روفته به انگلیسی شسته و روفته یعنی چه

شسته و روفته

cut and dried
cut and dry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها