معنی و ترجمه کلمه شش بیت آخر سانت یا غزل به انگلیسی شش بیت آخر سانت یا غزل یعنی چه

شش بیت آخر سانت یا غزل

sestet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها