معنی و ترجمه کلمه شش کتاب نخستین از تورات به انگلیسی شش کتاب نخستین از تورات یعنی چه

شش کتاب نخستین از تورات

hexateuchal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها