معنی و ترجمه کلمه شصت تایى به انگلیسی شصت تایى یعنی چه

شصت تایى

sexagesimal
threescore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها