معنی و ترجمه کلمه شصت تا به انگلیسی شصت تا یعنی چه

شصت تا

sexagesimal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها