معنی و ترجمه کلمه شعاعى به انگلیسی شعاعى یعنی چه

شعاعى

actinoid
radial
radiant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها