معنی و ترجمه کلمه شغال به انگلیسی شغال یعنی چه

شغال

jackal
reynard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها