معنی و ترجمه کلمه شقاق پاى اسب به انگلیسی شقاق پاى اسب یعنی چه

شقاق پاى اسب

quittor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها