معنی و ترجمه کلمه شلاق سیخى به انگلیسی شلاق سیخى یعنی چه

شلاق سیخى

gad


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها