معنی و ترجمه کلمه شمشیر پهن و دسته بلند به انگلیسی شمشیر پهن و دسته بلند یعنی چه

شمشیر پهن و دسته بلند

partisan
partizan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها