معنی و ترجمه کلمه شمعدانى عطرى به انگلیسی شمعدانى عطرى یعنی چه

شمعدانى عطرى

geranium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها