معنی و ترجمه کلمه شناسى به انگلیسی شناسى یعنی چه

شناسى

petrological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها