معنی و ترجمه کلمه شهودى به انگلیسی شهودى یعنی چه

شهودى

intuitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها