معنی و ترجمه کلمه شوخى فریب آمیز به انگلیسی شوخى فریب آمیز یعنی چه

شوخى فریب آمیز

hoax
hob
humbug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها