معنی و ترجمه کلمه شوکران کبیر به انگلیسی شوکران کبیر یعنی چه

شوکران کبیر

bennet
conium
hemlock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها