معنی و ترجمه کلمه شکافت پذیر به انگلیسی شکافت پذیر یعنی چه

شکافت پذیر

fissionable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها