معنی و ترجمه کلمه شکمو به انگلیسی شکمو یعنی چه

شکمو

gutty

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها