معنی و ترجمه کلمه شکوفنده به انگلیسی شکوفنده یعنی چه

شکوفنده

erumpent

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها