معنی و ترجمه کلمه شیر ترشح کردن به انگلیسی شیر ترشح کردن یعنی چه

شیر ترشح کردن

lactate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها