معنی و ترجمه کلمه شیر دل به انگلیسی شیر دل یعنی چه

شیر دل

lionhearted


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها