معنی و ترجمه کلمه شیستوزوم به انگلیسی شیستوزوم یعنی چه

شیستوزوم

schistosoma
schistosome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها