معنی و ترجمه کلمه صاحب جواز به انگلیسی صاحب جواز یعنی چه

صاحب جواز

licensee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها