معنی و ترجمه کلمه صاحف به انگلیسی صاحف یعنی چه

صاحف

binder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها