معنی و ترجمه کلمه صاف شدن به انگلیسی صاف شدن یعنی چه

صاف شدن

fine
smooth
smoothen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها