معنی و ترجمه کلمه صاف و خالص کردن به انگلیسی صاف و خالص کردن یعنی چه

صاف و خالص کردن

elutriate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها